Kwaliteit, Arbo en Milieu Coördinator

Voor onze afdeling Quality, Environment, Safety & Health in Goes.

Kwaliteit, Arbo en Milieu Coördinator

De functie:

In deze functie zie je erop toe dat de van toepassing zijnde regels omtrent arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu op een juiste wijze in de organisatie geïmplementeerd worden. Je beheert het geïntegreerde managementsysteem met de nadruk op het milieusysteem en het veiligheidbeheerssysteem. Je rapporteert aan de Manager QESH.

Specifieke werkzaamheden:

 • Ontwikkelen en beheren van het KAM-zorgsysteem en alle bijbehorende documentatie.
 • Op orde brengen en houden van kwaliteits-, veiligheids- en milieuaspecten.
 • Ontwikkelen van programma’s voor het beperken van bijvoorbeeld chemische en fysische risico’s.
 • Uitvoeren van risico-inventarisaties en interne audits.
 • Aansturen en coördineren van externe audits.
 • Bijhouden van ontwikkelingen in de arbo- en milieuwetgeving.
 • Organiseren van bedrijfshulpverlening.
 • Vastleggen en monitoren van activiteiten op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid.
 • Schakelen met en rapporteren aan directie.
 • Voorstellen van verbeteractiviteiten en aanscherpen van beleid.
 • Draagvlak creëren voor milieu-, veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsbeleid.
 • Onderhouden van contact met certificerende instanties.

Het profiel:

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een kandidaat die beschikt over:

 • Een afgeronde opleiding op Hbo-niveau, richting Milieutechniek of Integrale veiligheidskunde.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
 • Ervaring met de ontwikkeling en het beheer van een geïntegreerd KAM-systeem.
 • Affiniteit met en kennis van de wetgeving met betrekking tot Arbo, milieu en BRZO.
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Accuratesse.
 • Doorzettingsvermogen en overredingskracht.
 • Goede contactuele en communicatieve vaardigheden.
 • Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse taal. Duits is een pre.

Contact

Thea Smal
Bolton Adhesives
Dr. A.F. Philipsstraat 9
4462 EW Goes 
The Netherlands
Email: tsmal@boltonadhesives.com
Tel. 088 3235787